سایت در حال بروزرسانی میباشد

روش آموزش

دراین دوره آموزشی کودکان با استفاده ازچرتکه می تواننداعمال جمع/تفریق/ضرب وتقسیم رادرسه مرحله انجام دهندکه درمرحله اول محاسبات با استفاده ازچرتکه انجام می شودودرمرحله دوم بدون چرتکهوبااستفاده ازچرتکه تصوری ودرمرحله سوم تمامی محاسبات به صورت ذهنی انجام می شود.

دوره آموزش

طول دوره :24 ماه درقالب 12 ترم دوماهه
زمان آموزش:2 ساعت آموزشی درهفته
زمان تمرین وتکرار:روزانه به مدت 30 دقیقه درمنزل
پشتیبانی:مربی درطول ترم 4بار به صورت تلفنی با والدین ارتباط می گیردوهمچنین از طریق پیامک واینترنت
گواهینامه پایان دوره:پس ازموفقیت درآزمون پایان ترم گواهینامه پایان دوره اعطاءخواهد شد

نمایندگیها

همدان مرکزی نظرآباد گیلان کرج شاهرود تبریز اندیشه
ساری کیش مازندران قزوین ساوه ملایر قم گرگان
مناطق تهران آبادان بهشهر یزد کرمانشاه آمل ارومیه نکاء

ارتباط با ما

شماره تماس ( خط ویژه) :66526040-021
آدرس :خیابان ستارخان-خیابان نیایش-خیابان امام منتظر-کوچه ششم-پلاک 11